Privacy Policy

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัวของทางเว็บ ufabetuskedum4.com เนื่องจากเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ เราจึงได้มีจัดทำนโยบายขึ้นมาเพื่อแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ให้ผู้ใช้บริการทุกท่านได้ทราบ ไม่ว่าจะเป็น การเก็บรักษาข้อมูล , ความปลอดภัย , การนำข้อมูลต่าง ๆ ไปใช้งาน เป็นต้น โดยเราได้มีการกำหนดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ดังนี้

Privacy Policy

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

ผู้ให้บริการเว็บไซต์ ufabetuskedum4.com มีนโยบายในการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการทุกท่าน โดยเราจะจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เป็นความลับ และจะไม่มีการเผยแพร่

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการทุกท่านได้ให้ไว้ในขั้นตอนการสมัครสมาชิก ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ-นามสกุล , อีเมล , หมายเลขโทรศัพท์ , ที่อยู่ปัจจุบัน , เลขที่บัญชี , ข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงิน เป็นต้น

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการที่ได้มีการกระทำต่อเว็บไซต์ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การเข้าสู่ระบบ , การเข้าร่วมเดิมพัน , การทำธุรกรรมทางการเงิน เป็นต้น โดยเราจะมีการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้คุกกี้ (Cookies) และนอกจากนั้นเรายังมีการนำเทคโนโลยีการติดตาม (Tracking Technologies) อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเก็บข้อมูลด้วยเช่นกัน

 • การนำข้อมูลมาใช้

ข้อมูลที่ทางเว็บไซต์ได้มีการจัดเก็บจะถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ทันสมัย และดียิ่งขึ้น และนอกจากนั้นเรายังนำข้อมูลมาวิเคราะห์และทำสถิติต่าง ๆ เพื่อวางแผนการตลาด และจัดทำโปรโมชั่น

 • การแชร์ข้อมูล

เว็บไซต์ของเราไม่มีนโยบายในการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านเผยแพร่สู่สาธารณะ หรือบุคคลที่สามโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีที่มีการร้องขอจากกระบวนการกฎหมายเท่านั้น

 • การจัดเก็บของข้อมูล

เว็บไซต์ ufabetuskedum4.com ของเรา ได้มีมาตรการรักษาความปลอดภัย โดยจะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการทุกท่านอย่างเข้มงวด

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

เราได้กำหนดข้อบังคับและเงื่อนไขในการเข้าใช้บริการ โดยจะขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธผู้ใช้บริการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หากอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่เราได้กำหนดเอาไว้จะไม่สามารถสมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์ได้

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

สมาชิกทุกท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลของตนเองได้ตลอดเวลา โดยสามารถแก้ไขข้อมูลหรือลบข้อมูลก็ได้ โดยติดต่อได้ที่ contact@ufabetuskedum4.com

 • การปรับปรุงนโยบาย

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงและแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อ โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยจะมีการแจ้งให้ผู้ใช้บริการได้ทราบทันที ผ่านหน้าเว็บไซต์ ufabetuskedum4.com

 • การติดต่อเรา

หากผู้ใช้บริการท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สามารถติดต่อทีมงานเข้ามาได้ที่ contact@ufabetuskedum4.com

 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2020

 • ภาษาของนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นเป็นภาษาไทย ทำให้ง่ายต่อการเข้าใจ ซึ่งหากมีการแปลเป็นภาษาอื่น ภาษาไทยจะมีผลบังคับใช้ด้วยเช่นกัน

เว็บไซต์ ufabetuskedum4.com ของเรา ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตามความเหมาะสม